Onze ambitie

bgHeader_careers

Onze ambitie: Wij willen het anders doen !

  • omdat wij juristen zijn: en niet zoals de meeste vermogensplanners- en adviseurs die in eerste instantie een economische achtergrond hebben, en vanuit dit oogpunt veelal hun planning gaan uitbouwen. Wij bezitten de expertise, knowhow en reputatie van betrouwbare kennis op vlak van alle domeinen van het notarieel recht (huwelijksvermogensrecht, erfrecht, schenkingen, testamenten, vastgoedrecht, ondernemingsrecht, vennootschapsrecht, burgerrechtelijke constructies, successierechten, registratierechten, … ) aangevuld met de bijkomende opleidingen fiscaliteit, ondernemingsrecht en bemiddeling

  • omdat wij ons enkel focussen op het aspect analyse- & adviesverlening en hierin écht onafhankelijk willen zijn : wij doen dus geen beheer van uw vermogen, wij verkopen geen verzekerings- noch bankproducten, noch geven we advies over individuele financiële producten, we zijn geen immobiliënkantoor, …

  • omdat wij de kritische analyse tot onze core-business maken en er zo willen voor zorgen dat uw vermogen op stevige fundamenten rust. Vanuit een solide basis kan het dan verder worden uitgebouwd of kan eraan worden verbouwd.

  • omdat wij met 2 zijn : door onze persoonlijke & discrete aanpak kunnen wij ook écht uw aanspreekpunt én vertrouwenspersoon zijn, in een materie waar naast de zuiver juridisch & fiscale, vaak ook tal van emotionele motieven een rol spelen is dit een conditio sine qua non. Wij streven ernaar dit alles bespreekbaar te maken zodat de geadviseerde planning ook echt gemoedsrust brengt. Werken in duo verschaft onszelf een klankbord waardoor de analyse en het daaropvolgend advies kritischer én sneller tot stand komt. Voor zaken die buiten onze directe scoop vallen kunnen we terugvallen op de expertise van specialisten binnen ons netwerk.

  • omdat wij u op een directe, doch correcte & integere, maar misschien op een iets of wat confronterende manier ook echt zullen durven zeggen waar het op staat : wij gaan geen discussie uit de weg, wij willen u immers ook ‘sensibiliseren’, u de juiste vragen doen stellen, onwetendheden wegwerken, …. dit alles om te bekomen dat u de zaken ook écht begrijpt en weet hoe het met uw vermogen zit !

  • omdat wij, er samen met u, steeds zullen over waken dat u een globaal & transparant overzicht van uw vermogen behoudt!