Werkwijze

default-header

Wat verstaan wij onder een pro-actieve vermogensplanning?

ANALYSEREN – ADVISEREN – ASSISTEREN – OPVOLGEN

  1. In een eerste fase maken we een objectieve analyse van uw vermogen en gaan we op zoek naar eventuele incoherenties. We brengen daarvoor alle aspecten van uw vermogen in kaart (inclusief pensioenvoorzieningen, voorzieningen via verzekeringsproducten, evenwicht van actuele en toekomstige inkomsten-& uitgavenbalans, nazicht vennootschapsdocumenten,…). Tegelijkertijd luisteren we naar de door u reeds gekende pijnpunten en nemen nota van uw wensen en toekomstvisie waarbij we ook oor willen hebben naar de emotie in uw dossier. We hechten hierbij heel veel belang aan het vertrouwelijk karakter van alle bekomen informatie.

  2. In een daaropvolgend gesprek stellen wij u ons advies op maat voor. Volledig onpartijdig en onafhankelijk, diepgaand en over alle rechtstakken heen. We nemen de tijd om uw huidige situatie samen met u te doorlopen en de verschillende mogelijkheden van aanpassing kraakhelder toe te lichten. Wij willen immers dat u bij ons ook echt begrijpt waarover het gaat !36-360x204

  3. Indien er na het evaluatiegesprek door u wordt beslist om actie te ondernemen, vervullen wij hierbij graag de rol van coördinator, om in goede samenwerking met de door u gekozen 3de partij, hetzij vermogensadvokaat, notaris, bank, vermogensbeheerder, accountant, boekhouder etc…. het dossier verder voor u op te volgen en tot in de puntjes te assisteren.

  4. Omdat we een blijvende gemoedsrust bij een planning uitermate belangrijk vinden, nemen wij daarna ook graag de tijd om periodiek een opvolging (check-up) uit te voeren van de eerdere analyses, om te zien of er niet moet of kan bijgestuurd worden, gelet op eventuele gewijzigde persoonlijke situaties of doorgevoerde wets- of decreetswijzigingen. Het recht is immers zoals het leven, steeds in beweging.

Onze gebruikelijke werkwijze is als volgt:

  • na contactname wordt een eerste vrijblijvend intakegesprek gevoerd. Hierin kunnen we wederzijds aftoetsen of het tot een opdracht komt en deze samen aflijnen.

  • conform de wettelijke voorschriften vatten we de gemaakte afspraken samen in een samenwerkingsovereenkomst.

  • we zullen u een checklist bezorgen van documenten die we nodig hebben om onze analyse te kunnen maken.

  • nadat u deze documenten aan ons hebt bezorgd start onze opdracht.

  • in een volgend gesprek wordt onze analyse en advies en eventueel stappenplan met u besproken.

  • tot slot zal u een schriftelijk eindverslag worden bezorgd, waarin chronologisch het tot stand gekomen advies en de doorgevoerde stappen worden weergegeven en dit van start tot finish, zodat dit transparant eindverslag tevens het beginverslag is voor een nieuwe evaluatie.