Voor wie?

BT-People

Tot wie willen wij ons richten?

A. tot niet-professionele cliënten:

 • de privé-persoon en de ondernemer van alle leeftijden,

 • iedereen die een duidelijk overzicht wenst te krijgen van zijn vermogen en de tijd wil nemen om een check-up te laten uitvoeren.

 • uiteraard is diegene die éénmalig een rechtshandeling overweegt te stellen en de consequenties van de te nemen rechtshandeling wil in kaart brengen en afgetoetst zien tav zijn bestaande vermogenstoestand ook welkom.

 • we helpen ook graag diegene die door gewijzigde levensomstandigheden vragen heeft, zoals:

  • mijn relatie botert niet meer goed; wat is de weerslag van een relatiebreuk op mijn vermogen?

  • nieuwe partner met of zonder kinderen, hoe samenleving best organiseren?

  • mijn pensioen nadert … zal ik mijn levensstandaard kunnen behouden of dien ik mijn vermogen anders te structureren?

   blog-img2

  • ik heb een zorgenkind: wat kan ik doen?

  • ik ben geassocieerd: invloed van een echtscheiding of het overlijden van mijn vennoot op de onderneming ?

    

B. tot professionele cliënten:

 • notarissen, accountants, fiscalisten, andere vermogensplanners…..

  • waarbij we in samenwerking een grondige juridisch-fiscale analyse van het vermogen maken met het oog op een gefundeerd advies aan hun cliënt.

  • of in een bijzonder deelaspect van hun adviesverlening vanuit onze specifieke kennis en analyse ondersteuning willen geven.